.... Klavecimbel ..harpsichord ....

.... Graag stellen wij onze instrumenten aan u voor. Onze klavecimbels staan ter beschikking van de beste Europese Operahuizen waar ze in unieke producties en voor tal van opnames en concerten gebruikt worden. Wij houden een hoge kwaliteitsstandaard aan en leveren enkel eerste klasse instrumenten af met een professionele service. ..We are happy to present you our instruments. They are used in exceptional opera productions in the finest European Operahouses, for numerous concerts and recordings. We provide only first-class instruments backed by an exceptional standard of customer service. ....

.... Om zeker te zijn dat uw instrument van voorkeur beschikbaar is kan u via mail een reservatie maken. Wij voorzien een technische informatiefiche voor elk instrument. ..To secure your choice of instrument, please book as far ahead as possible, preferably by email.
We provide a technical datasheet for each instrument. ....

.... Toonhoogte en temperatuur ..Pitch and temperament ....

.... Licht ons in over de manier waarop u het instrument wil gebruiken bij de reservatie zodat wij haar zo goed mogelijk kunnen voorbereiden. De transponerende klavieren kunnen spelen op baroque A392 of modern A440. Sommige instrumenten kunnen ook het lagere A392 of het hogere A465 aan. Vaak kunnen ze ook de middelste 'klassieke' toonhoogtes zoals A425 of A430 aanbieden aan een extra kost. ..Please inform us of your intended use of the instrument when booking so it can be best prepared. The transposing keyboards on the instruments enable performances at either baroque A415 or modern A440. Some instruments also accomodate the lower A392 or the highter A465. Although given sufficient notice, we can often accommodate intermediate “Classical” pitches like A425 or A430 for an additional fee. ....