.... Onze Diensten .. services we offer....

.... Reken op onze expertise voor het vervoer en onderhoud van uw piano ..Count on our expertise for the transport and professional maintenance of your piano. ....

Quatre-Mains-Gent-Ghent-Piano-Store-12.jpg

....STEMMEN ..TUNING ....

....Temperatuur en luchtvochtigheid in de kamer ontstemmen uw piano. Daarom is het belangrijk om uw piano jaarlijks te laten stemmen. Naast particulieren en professionele pianisten rekenen ook vele Vlaamse muziekacademies en bekende concertzalen op onze jarenlange ervaring en kennis. ..Because temperature changes and humidity are two factors that greatly influence a piano, it is recommended to have an instrument tuned at least once a year by a professional. Besides private individuals and professional pianists, many Flemish music academies and well-known concert halls are being serviced by our team of expert tuners. ....

.... Prijzen: ..Pricing: ....

  • .... €92 + verplaatsingskosten van €0,60/km ..€92 + transport cost (€0,60/km) ....

  • .... Klavecimbel en pianoforte op aanvraag. ..Pricing for harpsichord and pianoforte on demand. ....

....Deze prijzen zijn indicatief. Voor bijkomende kleine reparaties of revisies wordt offerte opgemaakt. ..Please note that these prices are only an estimate, not a quote, for tuning or repair without having seen the piano first. ....


....ATELIER ..WORKSHOP ....

....Is de stembalk van uw piano aan vervanging toe? Zijn er toetsen die haperen? Ontbreekt er een ivoren plaatje? ..Does the voting bloc of your piano need to be replaced? Are there keys that are missing ivory or got stuck? ....

....In ons atelier kan u beroep doen op onze vakmensen voor alle herstellingen of volledige restauratie van uw buffet- of vleugelpiano. ..The craftsmen in our workshop are ready to carry out all necessary amendments or complete restaurations of your upright or grand piano. ....

....CONCERTVERHUUR ..CONCERT RENTAL ....

....Wij bieden een grote selectie van akoestische, digitale, vintage en vroege toetsinstrumenten aan. ..We have a large selection of acoustic, digital, vintage and early keyboard Instruments. ....


....EXPERTISE..EXPERTISE....

....Hebt u een piano op het oog en wenst u een professionele, onafhankelijke opinie? Of wil u een piano verkopen, maar kan u de waarde ervan moeilijk inschatten? Wij onderzoeken de piano tot in het kleinste detail: de overdracht tussen toetsen en mechaniek, het terugvallen van de hamers, het volledige binnenwerk,… en staven ons advies zodat u perfect weet wat u (ver)koopt. ..Would you like a professional, objective assessment on a piano you are planning to purchase? Or do you wish to sell your piano, and are struggling to determine its worth? We will examine the piano meticulously: the transition from keys to mechanics, the rebounding of the hammers, the complete inner workings… Our goal is for you to have all information available to make an informed decision, whether buying or selling. ....


....TRANSPORT ..TRANSPORTATION ....

....Vermijd risico’s en laat uw piano verhuizen door Quatre Mains. Met grote zorgvuldigheid transporteren wij uw instrument en stemmen wij haar bij aankomst indien gewenst. ..Avoid unnecessary risk and let Quatre Mains handle transportation of your precious piano. With utmost care we will transport your piano and if you wish tune it at destination. ....

....Woont u op een boot of wenst u een piano in uw appartement op de 15de verdieping? Wij garanderen u een professioneel pianotransport. Plant u een verhuis? Wij staan voor u klaar. ..Do you live on a boat, or would you like to move your piano to France? We are at your service. ....